Cookie Policy
Giriş

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun ("Kanun") 10'uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Muzikdefterim.com ("Müzik Defterim") tarafından hazırlanmıştır.

İnternet sitemizde kullandığımız, zorunlu çerezler haricindeki çerezler için, kullanıcıların açık rızaları alınmaktadır. Kullanıcılar internet sitemizde kullanılan çerez çeşitlerini görebilmekte ve Zorunlu Çerezler dışında kalan tüm çerezler için Cookie Settings yönetim paneli üzerinden "Açık" veya "Kapalı" seçenekleri ile tercihlerini belirleyebilmektedirler. Yine bu panel üzerinden tercihlerini herzaman değiştirebilmektedirler.

Çerez Nedir?

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Bu Çerez Aydınlatma Metni'nin amacı, internet sitemizde kullanılan çerezlerin cihazınıza yerleştirilmesi aracılığıyla otomatik yolla elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak, hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl yönetebileceğiniz hakkında sizlere bilgi vermektir.

Çerez Türleri

Oturum Çerezleri : İnternet sitemizde kullanım sürelerine göre oturum çerezleri kullanılmaktadır. Oturumun sürekliliğinin sağlanması amacıyla kullanılmakta olup kullanıcı tarayıcısını kapattığında bu çerezler de silinmektedir.

Kalıcı Çerezler : Bu çerezler tarayıcınızda saklanan ve tarafınızca silininceye dek veya son kullanım tarihine kadar geçerliliğini koruyan çerezlerdir İnternet tarayıcısı kapatıldığı zaman silinmemekte ve belirli bir tarihte veya belirli bir süre sonra kendiliğinden silinmektedir.

Birinci Taraf Çerezleri : Çerezin birinci taraf ya da üçüncü taraf olması durumu, internet sitesinin ya da etki alanının yerleştirdiği çereze göre değişiklik arz etmektedir. Birinci taraf çerezler, doğrudan kullanıcının ziyaret ettiği internet sitesi yani tarayıcının adres çubuğunda gösterilen internet adresi tarafından yerleştirilmektedir.

Üçüncü Taraf Çerezleri : Kullanıcının ziyaret ettiği etki alanından farklı bir etki alanı tarafından yerleştirilmektedir.

Zorunlu Çerezler : Bu çerezler internet sitemizin çalışması amacıyla gerekli olan çerezlerdir. Söz konusu çerezler birinci taraf çerezler olup oturum süresince (gizlilik tercihlerinize dair çerezler hariç olmak üzere, zira bu çerezler oturum süresinden daha uzun ömürlüdür.) kişisel veri işlemekte, oturum sonlandığında otomatikman silinmektedirler. Söz konusu çerezler talep etmiş olduğunuz bir bilgi toplumu hizmetinin (log-in olma, form doldurma ve gizlilik tercihlerinin hatırlanması) yerine getirilebilmesi için zorunlu olarak kullanılmaktadırlar. Ayrıca performans ve analitik amaçlı çerez internet sitemizdeki ziyaretçilerin sayılması ve trafiğin ölçülmesine olanak sağlamaktadır ve birinci taraftır. Bu sayede sitemizin performansını ölçmekte ve iyileştirebilmekteyiz.

Reklam / Pazarlama Çerezleri : Bu çerezler internet sitemiz aracılığıyla reklam ortaklarımızın yerleştirdikleri çerezler olup üçüncü taraf çerezlerdir. Bu çerezler iş ortaklarımız tarafından ilgi alanlarınıza göre profilinizin çıkarılması ve size ilgili reklamlar göstermek üzere kullanılmaktadır.

İşlevsel Çerezler : Bu tür çerezler, internet sitemizi daha işlevsel kılmak (videolar gibi) ve kişiselleştirme amaçlarıyla (gizlilik tercihleriniz hariç olmak üzere diğer tercihlerinizin siteye tekrar girdiğinizde hatırlanmasını sağlamak için) kullanılmaktadır. Bunlar, bizim tarafımızdan veya sayfalarımızda hizmetlerinden faydalandığımız üçüncü taraf sağlayıcılarca ayarlanabilir. Bu tanımlama bilgilerine izin vermezseniz bu işlevlerden tümü veya bazıları doğru şekilde çalışmayabilir.

Performans/Analitik Çerezler : İnternet sitelerinde kullanıcıların davranışlarını analiz etmek amacıyla istatistiki ölçümüne imkân veren çerezlerdir. Bu çerezler, sitenin iyileştirilmesi için sıklıkla kullanılmakta olup bu duruma reklamların ilgili kişiler üzerindeki etkisinin ölçümü de dâhildir. İnternet sitesi sahipleri tarafından, tekil ziyaretçilerin sayısını tahmin etmek, bir internet sayfasına götüren en önemli arama motoru anahtar kelimelerini tespit etmek veya internet sitesinde gezinme durumunu izlemek için kullanılmaktadırlar.

İşlenen Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve Hukuki Sebebler

Zorunlu çerezler, talep etmiş olduğunuz bir bilgi toplumu hizmetinin (log-in olma, form doldurma ve gizlilik tercihlerinin hatırlanması, internet sitemizdeki ziyaretçilerin sayılması ve trafiğin ölçülmesi) yerine getirilebilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5’inci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (c) bendi "Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması" veya (f) bendi "İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması" kapsamında işlenmektedir.

Reklam ve Pazarlama çerezleri, iş ortaklarımız tarafından ilgi alanlarınıza göre profilinizin çıkarılması ve size ilgili reklamlar göstermek amacıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun'un 5'inci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir.

İşlevsel çerezler, internet sayfamızı daha işlevsel kılmak ve kişiselleştirmek (gizlilik tercihleriniz hariç olmak üzere diğer tercihlerinizin siteye tekrar girdiğinizde hatırlanmasını sağlamak) amaçlarıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun'un 5'inci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir.

Müzik Defterim, ayrıca açık rıza vermeniz halinde,

Google Inc. tarafından sağlanan bir web analizi hizmeti olan Google Analytics kullanmakta ve bu doğrultu da kişisel verilerinizi yurt dışına aktarmaktadır. Google Analytics, çerezleri kullanıcıların web sitesini, mobil uygulamayı ve/veya mobil sitesini nasıl kullandıklarını istatistiki bilgiler/raporlar ile analiz etmek amacıyla kullanır. (Bu bilgiler anonimdir)
Google Analytics kullanımı hakkında daha fazla bilgi için Google çerezler sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

İnternet sitemizde yer alan çerezlere ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Kesinlikle Gerekli / Zorunlu Çerezler
İnternet sitesinin çalışması için gereklidir ve sistemlerimizde kapatılamaz. Bunlar genellikle yalnızca sizin işlemlerinizi gerçekleştirmek için ayarlanmıştır. Bu işlemler, gizlilik tercihlerinizi belirlemek, oturum açmak veya form doldurmak gibi hizmet taleplerinizi içerir.
Çerez Adı Domain Çerez Tipi Saklama Süresi Açıklama - Amaç
ASP.NET_SessionId .muzikdefterim.com Birinci Taraf Çerez Oturum Kullanıcının sunucudaki anonimleştirilmiş oturumunu tanımlamak için kullanılan bir çerezdir
mbs .muzikdefterim.com Birinci Taraf Çerez 1 Gün Kullanıcının sunucuda ki oturumunu tanımlamak için kullanılan bir çerezdir. Saklama süresi; hesabınızdan çıkış yaptığınız anda silinir, çıkış yapılmayan hallerde 1 gündür.
mdpw .muzikdefterim.com Birinci Taraf Çerez 1 gün Ziyaret edilen kullanıcı profilleri tanımlamak için kullanılan çerezdir.
mdConsent .muzikdefterim.com Birinci Taraf Çerez 182 gün Çerez izin tercihlerinizi hatırlamak için kullanılır.
Performans / Analitik Çerezler
Sitemizin performansını ölçebilmemiz ve iyileştirebilmemiz için sitenin ziyaret edilme sayısını ve trafik kaynaklarını sayabilmemizi sağlar. Bu tanımlama bilgilerinin topladığı tüm bilgiler anonimdir.
Çerez Adı Domain Çerez Tipi Saklama Süresi Açıklama - Amaç
_ga .muzikdefterim.com Birinci Taraf Çerez 2 yıl Bu çerez Google Analytics ile ilişkilidir. Bu çerez, kullanıcıya rastgele oluşturulmuş bir numara atayarak kullanıcıları ayırt etmek için kullanılır.
_ga_xxxxxxxxxx .muzikdefterim.com Birinci Taraf Çerez 2 yıl Bu çerez Google Analytics tarafından sayfa görüntülemeleri hakkında bilgi toplamak amacıyla kullanılan çerezdir. Oturum durumunu sürdürmek için kullanılır.
İşlevsel Çerezler
Bu tür çerezler, internet sitemizi daha işlevsel kılmak (videolar gibi) ve kişiselleştirme amaçlarıyla (gizlilik tercihleriniz hariç olmak üzere diğer tercihlerinizin siteye tekrar girdiğinizde hatırlanmasını sağlamak için) kullanılmaktadır. Bunlar, bizim tarafımızdan veya sayfalarımızda hizmetlerinden faydalandığımız üçüncü taraf sağlayıcılarca ayarlanabilir. Bu tanımlama bilgilerine izin vermezseniz bu işlevlerden tümü veya bazıları doğru şekilde çalışmayabilir.
Çerez Adı Domain Çerez Tipi Saklama Süresi Açıklama - Amaç
youtube-nocookie.com google.com Üçüncü Taraf Çerez 6 ay Bu çerezler youtube tarafından belirlenir. Detaylı bilgi için Google gizlilik politikası sayfasını ziyaret edin.
im_youtube .muzikdefterim.com Birinci Taraf Çerez 182 gün Video izleme tercihinizi hatırlamak için kullanılır.
Reklam / Pazarlama Çerezleri
Bu çerezler internet sitemiz aracılığıyla reklam ortaklarımızın yerleştirdikleri çerezler olup üçüncü taraf çerezlerdir. Bu çerezler iş ortaklarımız tarafından ilgi alanlarınıza göre profilinizin çıkarılması ve size ilgili reklamlar göstermek üzere kullanılmaktadır.
Çerez Adı Domain Çerez Tipi Saklama Süresi Açıklama - Amaç
__gads .muzikdefterim.com Birinci Taraf Çerez 13 ay Reklamlarla olan etkileşimlerin ölçülmesi, aynı reklamların gösterilme sayısının sınırlanması için kullanılan çerezdir.
__gpi .muzikdefterim.com Birinci Taraf Çerez 13 ay Bu çerez Google Adsense ile ilişkilidir. Detaylı bilgi için Google sayfasını ziyaret edin.
__eoi .muzikdefterim.com Birinci Taraf Çerez 6 ay Bu çerez Google Adsense ile ilişkilidir. Detaylı bilgi için Google sayfasını ziyaret edin.
NID .google.com Üçüncü Taraf Çerez 6 ay Bu çerez Google Adsense ile ilişkilidir. Detaylı bilgi için Google sayfasını ziyaret edin.
test_cookie .doubleclick.net Üçüncü Taraf Çerez 15 dakika Bu çerez kullanıcının, tarayıcısının çerezleri destekleyip desteklemediğini kontrol etmek için kullanılır.
Çerez Kullanımının Engellenmesi

Sık kullanılan tarayıcılarda çerezlerin yönetimine ilişkin bilgilere aşağıdaki bağlantılar aracılığıyla erişebilirsiniz

Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız

Çerezlerinize ilişkin talepleriniz ve haklarınız Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun "ilgili kişinin haklarını düzenleyen" 11. maddesinden kaynaklanmakta olup bu madde kapsamında;

  • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
  • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme
  • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme
  • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz. Bu haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde bu yönteme uygun olarak bize iletebilirsiniz.

Bu kapsamda, taleplerinizi "Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliği'ne göre sistemimizde kayıtlı e-posta adresinizle aşağıda yer alan e-posta adresimize iletebilirsiniz. Bu amaçlarla yaptığınız başvurunun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifedeki ücret tutarını ödemeniz gerekebilir. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.
E-posta Adresi: kvkkmuzikdefterim.com

Bu sayfada ki Çerez Aydınlatma Metni periyodik olarak güncellenebilir. Çerez Aydınlatma Metni'mizde değişiklik yapılması durumunda internet sitemizden ulaşabilirsiniz.

Artist List

Hiçbir sanatçıyı takip etmiyorsunuz.


Lyrics List